İK Politikamız
İK Politikamız

Altuntop Makina, hedeflerine ulaşmasındaki en büyük kaynağının çalışanları olduğuna inanarak; vizyonu, misyonu, ilke ve değerlerini destekleyen sistemler yaratmakta; iş hayatını geliştirmek, zenginleştirmek ve kolaylaştırmak için çabalamaktadır. Şirket, İnsan Kaynakları Politikası’nı oluştururken şirketlerine karşı sorumlu, çalışanlarına karşı duyarlı ve iletişimde olduğu tüm paydaşlara karşı saygılı olmayı öncelikle hedeflemiştir.

Altuntop Makina:

  • Çalışanların haklarını ve güvenliklerini korur.
  • Çalışanların yetkinlikleri ve performansları doğrultusunda şirket içinde kariyer imkanları sunar.
  • İşe alma, ücretlendirme, performans ve iş akti süreçlerinde yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, cinsel yönelim, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, politik görüş, sendikal faaliyetlere katılım ve üyelik, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu açısından ayrımcılık yapmamaya, ayrımcılık oluşmasını engelleyici mekanizmaları süreçlere entegre eder.
  • Tüm çalışanlarına fırsat eşitliği sunar.
  • Çalışanların karar alma mekanizmalarına dahil eder.
  • Çalışanların bağlılığını ve motivasyonunu yüksek tutmaya yönelik uygulamalar geliştirir.
  • Çalışanların mesleki olduğu kadar kişisel gelişimlerine yönelik eğitim imkanları sağlar.
  • Çalışanların iş ve özel hayat dengesine özen gösterir.
  • Yetkin çalışanları bünyesine katmaya, yüksek potansiyelli çalışanları elde tutmaya gayret gösterir.
  • İçinde Makina sektörünün uzmanlarını yaratmak için eğitim, gelişim ve öğrenme faaliyetlerini destekler.
Bilgi Talep Formu